Hệ thống An ninh Thông minh 3S (Safe, Secure, Smart) là giải pháp an ninh toàn diện cho biệt thự giúp chủ nhà kiểm soát an ninh dễ dàng không gian sống của mình.

TÍNH NĂNG

Đóng gói độc đáo theo bộ

Sản phẩm được đóng gói độc đáo theo bộ bao gồm Gói an ninh tiêu chuẩn Standard (DS-4.0)Gói an ninh cao cấp Premium (DP-4.0) phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng.

Lắp đặt dễ dàng

Lắp đặt dễ dàng và tích hợp được với sản phẩm Smart Home.

Dễ dàng mở rộng thêm các cảm biến an ninh

Dễ dàng mở rộng thêm các cảm biến an ninh như cảm biến mở cửa, cảm biến khói, cảm biến chuyển động, giám sát nhiệt độ và môi trường.

Tính ổn định cao

Sản phẩm được tích hợp đồng bộ với một ứng dụng duy nhất của Dicom.