Sản xuất

Nơi làm việc: Hà Nội

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Full time

Bằng cấp: Đại học

Kinh nghiệm: Trên 1 năm

Số lượng: 3

Phúc lợi:

Nghiên cứu

Mô tả công việc:

Nghiên cứu

0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Yêu cầu công việc:

Nghiên cứu

Nộp hồ sơ ngay