DICOM – Tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Chúng ta đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một cuộc cách mạng làm thay đổi cơ bản thế giới dựa trên nền tảng công nghệ số, kết nối Internet, điện toán đám mây, công nghệ cảm biến, thực tế ảo…tác động mạnh mẽ đến chính trị, kinh tế, xã hội.

0/5 (0 Reviews)
[contact-form-7 id="20" title="Contact"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *