Màn hình trung tâm video intercom DVI-MS

Màn hình trung tâm video intercom đặt ở khu vực lễ tân hoặc phòng điều hành là trung tâm kết nối toàn bộ màn hình của các căn hộ, liên hệ, gửi thông báo cho cư dân và mở cửa từ xa cho khách

Block "buy-button" not found