Gói DELUXE

1 Bộ điều khiển trung tâ D-Home

1 Màn hình 10 inch trong nhà

1 Chuông cửa có hình

1 Cảm biến chuyển động cao cấp

2 Cảm biến cửa

2 Điều khiển báo động cầm tay

Đặt hàng