Open this in UX Builder to add and edit content

Màn hình trong nhà

Màn hình trong nhà là thiết bị đặt tại từng căn hộ giúp đàm thoại nội bộ giữa các cư dân trong tòa nhà, giữa cư dân với lễ tân và bảo vệ.