Chuông sảnh

Chuông sảnh là thiết bị kiểm soát vào ra của tòa nhà; kết nối tới Màn hình trong nhà và Thiết bị quản lý trung tâm giúp cư dân ở cửa lối vào và mở cửa thang máy từ xa thông qua nhận diện khuôn mặt, thẻ từ và mật khẩu.

Đặt hàng