Open this in UX Builder to add and edit content

Thiết bị giám sát an ninh

Thiết bị giám sát an ninh là thiết bị đặt trong phòng điều hành và lễ tân, giúp quản lý khách ra vào từ Chuông sảnh và camera an ninh, trả lời cuộc gọi từ Chuông sảnh và Màn hình trong nhà.