Còi báo động

Thiết bị sẽ phát ra ánh sáng nhấp nháy và báo động âm thanh khi có sự cố được kích hoạt từ các cảm biến và trên nút báo động.

Block "buy-button" not found