Màn hình trong nhà

Màn hình trong nhà là thiết bị đặt bên trong căn hộ giúp kiểm soát thông tin trạng thái của các cảm biến và quản lý, cài đặt báo động cho toàn bộ Hệ thống an ninh thông minh 3S.

Đặt hàng