Video tài liệu kĩ thuật

Hỗ trợ

Hotline: Hà Nội: 0967 357 474 ; Hồ Chí Minh: 0937 515 837

Email: support@dicom.com.vn

Hỗ trợ 01

Hỗ trợ 02

Hướng dẫn cấu hình ứng dụng D-Home

Click "Tải file" để xem hướng dẫn lắp đặt chi tiết