Tài liệu kĩ thuật online

Hướng dẫn cấu hình an ninh cảnh báo

1.    Thêm D-Switch:

-    Vào mục More > D-Switch:

-    Bấm vào “Kết nối thiết bị” > “Kết nối” :

-    Chuyển D-Switch sang chế độ kết nối bằng thao tác trực tiếp trên D-Switch:

Trạng thái hiện tại

Cách thay đổi trạng thái

Trạng thái sau

Mặc định

Nhấn công tắc B2 trên D-Switch đến khi

Sẵn sàng kết nối

 

đèn LED nháy nhanh

 

Đang kết nối

Nhấn công tắc B1 trên D-Switch đến khi

Mặc định

 

đèn LED nháy chậm

 

⇒ thiết bị được thêm thành công khi đèn sáng trên D-Switch và hiện tên trên ứng dụng

- Khi thêm xong D-Switch, bấm “Ngưng kết nối”


 

2.    Cấu hình thiết bị:

   Thêm phím cảm biến:

-   Bấm vào D-Switch vừa được tạo trên ứng dụng

-   Chọn loại thiết bị là “Cảm biến”

 -   Mục tin nhắn sẽ hiển thị nội dung tin nhắn sẽ gửi đến khi có tín hiệu từ cảm biến

 

  Cấu hình an ninh cảnh báo:

Nhận thông báo: bật tắt nhận thông báo từ tất cả cảm biến, tác vụ vẫn chạy

Tên phòng: bấm vào để bật/tắt nhanh toàn bộ cảm biến (chỉcho Admin)

- Thiết bị cảm biến: bấm vào để bật/tắt đơn lẻ một cảm biến

  Cấu hình cảm biến:


-     Trạng thái: cảm biến hoạt động hay không hoạt động

-     Nhận thông báo:ứng dụng sẽ nhận hay không nhận thông báo

-     Thời gian nghỉ: khoảng thời gian cảm biến sẽ không hoạt động khi chuyển trạng thái từ

“Tắt” sang“Bật”

-     Hẹn giờ: hẹn giờ hoạt động của cảm biến (Bật, Tắt)

-     Tác vụ: hành động sẽ thực hiện khi nhận được thông báo từ cảm biến, tùy theo thời gian trễ mà sẽ thực hiện ngay hay không

Loại cảm biến: cấu hình cho từng loại cảm biến là “Thường đóng” hay “Thường mở”