Liên hệ

Liên hệ với DICOM

Vui lòng liên hệ qua email, điện thoại hoặc thư tín, chúng tôi sẽ nhanh chóng hồi đáp.

Kỹ thuật: 0967 357 474 - Kinh doanh:0984 111 323

HÀ NỘI

TP.HCM

Đà Nẵng (CT Tầm nhìn Công nghệ 3S - 0905673567)

Các nhà phân phối của Dicom